Skip navigation

Historka

PBS Technics s.r.o. Rotava

Firma Průmyslové Bariérové Systémy s.r.o. (dále PBS s r.o.) byla založena na podzim roku 1999 jako dceřiná společnost firmy IBS GmbH (dále jen IBS GmbH) se sídlem v bavorském Thierhauptenu v SRN.

IBS GmbH byla založena v roce 1994 jako výrobce Zadržovacího systému pro hasící vodu 

Firma PBS s r.o. a IBS GmbH rychle rozšířila výrobní program o Hradidla, která uzavírají vodu ve stoce podobně jako Zadržovací systém pro hasící vodu

Koncepce Protipovodňové ochrany objektové je navržena tak, aby zabránila odtoku vody z budovy, ale i přístupu vody do budova

S možnostmi, které protipovodňová soustava nabízí, je možné budovy chránit v neomezeném počtu otevření do dálky i na výšku, nehledě na vztlak vody. Avšak ochrana celé městské čtvrti nebo města jen technikou ochrany objektu je zpravidla nedostatečná. Proto byl pochopitelný nápad, umístit Mobilní protipovodňovou stěnu pryč ze zástavby. 

První Mobilní protipovodňovou stěnu IBS GmbH vyrobila pro město Wertheim am Main. V zápětí následovaly projekty na Dunaji, Moselu a Rýně. V současné době chrání Mobilní protipovodňové stěny města a majetek všech občanů před ničivými důsledky povodně ve všech spolkových zemích.

Na pozadí posledních události se mezinárodní trhy s protipovodňovou technikou vyvíjí s obrovskou dynamikou.

Exportujeme naše špičkové výrobky úspěšně do Anglie, Irska, Nizozemí, Belgie, Lucemburska, Francie, Švýcarska, Rakouska, Polska, Čech, Slovenska, Japonska, Thajska, Austrálie a do USA

Aby naše moderní obráběcí centra byla optimálně využita (hranění, vrtání, svařování, obrábění), jsme také aktivní jako subdodavatel ve strojírenství a ve vodní výstavbě.

 

Zákaznický servis / Knowledgemanagement

 

Abychom vyhověli všem požadavkům našich zákazníků soustředili jsme vše pod jednu střechu. Prodej, vývoj, konstrukční zpracování, přípravu pro výrobu a montáž systémů. 

V našich odděleních prodeje, vývoje a konstrukce denně zaměstnáváme 5 inženýrů a 7 techniků se zaměřením na protipovodňovou ochranu. Oni tvoří jeden z nejsilnějších jak národních tak mezinárodních týmů. Náši pracovníci spolupracují s mnohými úřady vodního hospodářství, s instituty vodohostodářství, s vysokými školami, s inženýry a v neposlední řadě s firmami se zaměřením na výstavbu a provozování protipovodňových systémů. Účastní se veletrhů, kongresů, odborných zasedání. Publikují v odborných časopisech. Sbírají zkušenosti z mnohých diskuzí na téma mobilní ochrana jak v Spolkových země tak v zahraničí. 

Na základě těchto vědomostí se můžeme během rozhovoru s našimi zákazníky presentovat jako partneři kreativní, flexibilní s profesionálním řešením.