PBS Technics s.r.o.

Firma Průmyslové Bariérové Systémy s.r.o. (dále PBS s r.o.) byla založena na podzim roku 1999 jako dceřiná společnost firmy Industiebarrieren und Brandschutztechnik GmbH (dále jen IBS GmbH) se sídlem v bavorském Thierhauptenu v SRN.

V letech 2000-2002 byla produkce realizována v pronajatých výrobních prostorách. V roce 2003 byla dokončena stavba výrobních hal. Přístavbami do roku 2005 byla zvětšena celková plocha výrobních hal na cca 3.000 m2.

Za dobu své existence si firma PBS s r.o. vybudovala dominantní postavení na trhu s mobilní protipovodňovou zabezpečovací technikou k ochraně měst, obcí, veřejných, průmyslových a soukromých objektů před ničivou silou záplavových vod. Mimo jiné i vysokou mírou kreativity, flexibility a profesionality s minimálními nároky na pracovní sílu a techniku.