Skip navigation

Internetová strámka impressum

Obsah
Odpovedny za obsah

PBSTechnics s.r.o.
Nejdecká ulice 725
CZ 35702 Rotava
CZ 25239104
Tel.: + 420 352 678 177
Fax: + 420 352 678 178
E-Mail: info(at)pbs-technics.cz
Internet: www.pbs-technics.cz

Jednatel:
Volker Weingartner
Rüdiger Voigt


Veškeré informace a prohlášení těchto internetových stránek jsou nezávazné. IBS Technics GmbH nepřebírá za správnost a kompletnost obsahů žádnou záruku. Není převzata žádná záruka a není učiněno žádné ujištění. Z obsahů internetových stránek nevyplývají žádné právní nároky. Chyby v obsahu budou v případě upozornění ihned opraveny. Obsahy internetových stránek nemohou být v důsledku časově zpožděné aktualizace neustále aktuální. Prosím zeptejte se proto nás ohledně stavu, technických detailů a možnosti dodání produktů a služeb. Odkazy na jiné internetové stránky nejsou neustále kontrolovány. Tím nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek.

Stažení dat a software
IBS Technics GmbH nepřebírá žádnou záruku za bezchybnost dat a software, které je možné stáhnout z internetových stránek. Software je ze strany IBS Technics GmbH ověřován ohledně napadení viry. Přesto doporučujeme data a software po stažení ověřit ohledně napadení viry prostřednictvím příslušného nejnovějšího antivirového softwaru.

Autorská práva a ostatní zvláštní ochranná práva
Obsah těchto internetových stránek je chráněn podle zákona o autorských právech. Kopie informací internetových stránek se smí uložit na jednom jediném počítači pro nekomerční a osobní interní použití. Grafiky, texty, loga obrázky atd. se smí stahovat, rozmnožovat, kopírovat, měnit, zveřejňovat, zasílat, přenášet nebo využívat jinou formou pouze po písemném povolení ze strany IBS Technics GmbH. U uvedených názvů výrobků a firem se může jednat o registrované firemní znaky nebo značky zboží. Neoprávněné používání může vést k nárokům na náhradu škody a k nárokům na zdržení se. Obrázky použité na této domovské stránce byly pořízeny firmou IBS Technics GmbH a také panem Robertem Kneschkem, Stephanem Kargem a Coloures-pic (nabízeno na fotolia.com).

Ochrana osobních dat a důvěrnost
Není možné zaručit, že informace nebo osobní data, které nám budete předávat, nebudou při předávání "odposlouchávány" třetími.

Záruka
IBS Technics GmbH neručí za škody, obzvlášť ne za bezprostřední nebo zprostředkované následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systému nebo výroby, které vzniknou užíváním těchto internetových stránek nebo stažením dat. Pokud se u vzniklé škody v důsledku užívání internetových stránek nebo stažení dat vyskytuje úmysl nebo hrubá nedbalost, tak vyloučení odpovědnosti neplatí. Užíváním internetových stránek vzniklý právní vztah mezi Vámi a firmou IBS Technics GmbH podléhá právu Německé spolkové republiky. U právních sporů s registrovanými obchodníky, které vyplynou z užívání těchto internetových stránek, je místem soudního jednání sídlo firmy IBS Technics GmbH v Tierhauptenu.

Ochrana dat
IBS Technics GmbH by chtěla podpořit důvěru uživatelů k webovým stránkám a zveřejňuje z tohoto důvodu zacházení s osobními daty. Následně se dozvíte, které informace se shromažďují a jak se s těmito postupuje.

Vysvětlení k ochraně dat
Můžete v běžném případě vyvolávat veškeré internetové stránky firmy IBS Technics GmbH, aniž byste museli činit nějaké údaje o Vaší osobě. Pokud bude v ojedinělém případě požadováno Vaše jméno, Vaše adresa nebo jiná osobní data, tak budete na to předem upozorněni. Vaše osobní uživatelská data se používají pro to, aby servis firmy IBS Technics GmbH byl pro Vás uspořádán co možná nejpříjemnější a aby se zlepšila jeho kvalita. Pokud se rozhodnete, že firmě IBS Technics GmbH předáte osobní data po internetu, aby např. mohla být vyřízena korespondence nebo provedena objednávka, tak se bude s těmito daty zacházet pečlivě podle přísných nařízení Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG). Vyvoláním internetové stránky obdrží firma IBS Technics GmbH uživatelská data, která budou pro účely zajištění uložena do paměti, a která možná dovolí identifikaci (například IP adresa, datum, čas a prohlížené stránky). Tato data budou vyhodnocena firmou IBS Technics GmbH, aby se seznámila s chováním uživatelů, a aby vytvořila statistiky. Přitom budou u veškerých opatření respektovány vysoké bezpečnostní standardy zákona o ochraně dat telekomunikačních služeb (TDDSG) a vyhlášky o ochraně dat pro telekomunikační podniky (TDSV). Neuskuteční se žádné osobní zužitkování. Statistické vyhodnocení anonymizovaných datových záznamů zůstává vyhrazeno. Další informace na téma ochrana dat v Německé spolkové republice najdete zde: www.bfd.bund.de

Předávání osobních informací třetím
Pokud by měly být v rámci zpracování dat zakázky předány data poskytovatelům služeb, tak jsou tito vázáni Spolkovým zákonem o ochraně dat BDSG, jinými zákonnými předpisy a smluvně ochranou osobních údajů Privacy Policy firmy IBS Technics GmbH. Pokud IBS Technics GmbH je k tomu zavázána zákonem nebo soudním rozhodnutím, předá Vaše data v požadovaném rozsahu dál místům, která jsou oprávněna k obdržení těchto informací. Pro jiné účely nepředá IBS Technics GmbH Vaše data dál třetím bez Vašeho výslovného souhlasu.

Bezpečnost
IBS Technics GmbH ukládá Vaše data na zvlášť chráněných serverech v Německu. Přístup k nim je možný pouze málo osobám, které jsou oprávněny firmou IBS Technics GmbH, které se zabývají technickým, obchodním nebo redakčním zajištěním těchto serverů.

Právo na odvolání
Pokud vyzvete firmu IBS Technics GmbH, aby Vaše osobní data nepoužívala pro další navazování kontaktu a/nebo aby je smazala, tak se bude postupovat odpovídajícím způsobem. Data, která jsou bezpodmínečně nutná pro vyřízení zakázky, příp. k obchodním účelům, nejsou výpovědí případně smazýním dotčena. Prosím, mějte porozumění pro to, že v případě odvolání, nebude moci být personalizovaný servis již poskytován, protože je založen na použití zákaznických dat. Použití cookiesV cookies se během jednání v režimu online shromažďují textové informace a ukládají se ve speciálním souboru ve formátu ASCII (cookie.txt) na pevný disk uživatele. To, kam se ukládá cookie u uživatele, kontroluje prohlížeč WWW uživatele. Cookies jsou informace, které jsou při příští návštěvě v režimu online zaslány zpět na server. Mohou být načteny pouze tím serverem, který je předtím také uložil. IBS Technics GmbH používá Cookies pouze tehdy, když jsou pro uživatelské funkce naléhavě nutné, případně když ulehčují navigaci webových stránek. Informace nejsou poskytnuty k dispozici nikomu třetímu, protože Cookies se používají pouze pro výše uvedené účely. Většina prohlížečů je nastavená tak, aby cookies automaticky akceptovali. Tuto funkci je ovšem možné v prohlížeči kdykoliv deaktivovat. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vás bude informovat, jakmile budou cookies zaslány.

Odkazy na jiné webové stránky
Webové stránky IBS Technics GmbH případně obsahují odkazy na jiné webové stránky. IBS Technics GmbH nemá žádný vliv na redakční obsah cizích webových stránek a na to, aby jejich provozovatelé dodržovali ustanovení pro ochranu dat.

Reklama Webové stránky
IBS Technics GmbH neobsahují v běžném případě žádné reklamní plochy. V opačném případě se vyslání reklamy uskuteční prostřednictvím externích Adserverů. Data, která jsou evidována v souvislosti s reklamou v režimu online (Adimprese, Adkliky) slouží výhradně pro statistické vyhodnocení a k vytvoření reportů pro reklamní zákazníky. Při tom se nepoužijí žádná osobní data. Při odeslání reklamy se mohou případně použít cookies, aniž by IBS Technics GmbH měla zde na to vliv. Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou službu webových stránek společnosti Google včetně („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači, a které umožňují z Vaší strany analýzu použití webové stránky. Prostřednictvím cookie vytvořené informace o užívání této webové stránky se zpravidla přenáší na server společnosti Google v USA, a tam se ukládají do paměti. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce bude Vaše IP adresa společností Google ovšem v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze ve výjimečných případech se přenese plná adresa na server společnosti Google v USA, a tam bude zkrácena. Z příkazu uživatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat pro to, aby vyhodnotila Vaše užívání webové stránky, aby sestavila reporty o aktivitách na webových stránkách, a aby poskytovala ve vztahu k provozovateli webových stránek další služby ve spojení s užíváním webových stránek a užíváním internetu. V rámci Google Analytics Vaším prohlížečem předaná IP adresa nebude ze strany společnosti Google spojena s jinými daty. Ukládání cookies do paměti můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho software prohlížeče, upozorňujeme Vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci užívat v plném rozsahu veškeré funkce této webové stránky. Můžete kromě toho zabránit evidenci dat na Google a také zpracování těchto dat prostřednictvím společnosti Google, které jsou vytvořeny prostřednictvím cookie, a které se vztahují k Vašemu užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), a sice tím, že plagin v prohlížeči, který je k dispozici pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), stáhnete a nainstalujete. Bližší informace k tomu najdete pod tools.google.com/dlpage/gaoptoutpříp.pod www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (všeobecné informace ke Google Analytics a k ochraně dat). Upozorňujeme Vás na to, že na této webové stránce byla Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby zaručila anonymizovanou evidenci IP adres (takzvaný IP Masking).